Resume สำหรับสมัครงานในออสโดยเฉพาะ 15$

  • 0 ตอบ
  • 644 อ่าน

- รูปแบบถูกต้องตามหลักของออสเตรเลีย
- ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (ielts 8)
- ช่วยเพิ่มจุดเด่น แต่งประโยคเพิ่มเติมให้
- ภาษาสวย กระชับ ตรงประเด็น
- ปรับแก้ได้จนกว่าจะพอใจ
- รีบใช้ด่วน สามารถทำให้ได้เลย ไม่คิดเงินเพิ่ม

043 342 3232