รีวิวการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย 2022 ทำเองได้ไม่ต้องง้อใคร

  • 0 ตอบ
  • 3478 อ่าน
*

พา-ลา-เล่น

  • *****
  • 46
  • "พา"คุณไป"ลา" และออกไป"เล่น"ในบริสเบน
    • ดูรายละเอียด
สรุปขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย (Visitor Visa Subclass 600) ช่วงเดือนตุลาคม 2022

      อีกไม่กี่เดือนก็ถึงช่วงสิ้นปี 2022 เข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวที่ใครๆก็ต่างรอคอย หลายประเทศทั่วโลกต่างเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสความสวยงาม รวมถึงประเทศออสเตรเลียเอง ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าประเทศได้อย่างเสรี แม้ว่าคนไทยอย่างเรา ยังคงไม่สามารถเข้าออสเตรเลียได้แบบ Free Visa เหมือนในบางประเทศ ถึงแม้ว่าขั้นตอนการเตรียมเอกสารและการกรอกข้อมูลขอวีซ่าอย่างถูกต้องนั้น แสนจะซับซ้อนและวุ่นวายเพียงใด วันนี้เราจะมาสรุปขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียแบบเข้าใจง่าย เพียง 3 ขั้นตอน จากประสบการณ์ส่วนตัว ที่ไม่ยาก ทำได้ด้วยตัวเอง

ใครบ้างที่สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวประเภทนี้?

      วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 600 (Visitor Visa Subclass 600) เหมาะสำหรับผู้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียนเพื่อน/ ญาติภายในประเทศแบบชั่วคราว รวมไปถึงสามารถลงเรียนคอร์สสั้นๆได้ แต่ไม่สามารถทำงานได้ (ขีดเส้นใต้หนาๆ) แม้ว่าอายุของวีซ่าสามารถอนุมัติได้นานถึง 12 เดือน ในแต่ละครั้งเองผู้เดินทางไม่สามารถอยู่นานเกิน 90 วัน* (*โปรดอ่านข้อกำหนดของตัวเองอีกครั้ง หลังจากที่ได้รับการอนุมัติวีซ่า) ระยะเวลาในการดำเนินการอนุมัติหลังยื่นเรื่อง อาจใช้เวลาตั้งแต่ 16 วัน จนถึง 4 เดือน! ดังนั้นแนะนำให้เตรียมตัวยื่นวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 3 เดือนกำลังดี

อ้างถึง
Disclaimer : ขั้นตอนที่กำลังจะแนะนำต่อไปนี้ อ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเภท 600 ในช่วงเดือนตุลาคม 2022 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผู้ยื่นจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่ ขึ้นอยู่ปัจจัยต่างๆ รวมถึงดุลยพินิจของผู้อนุมัติ อย่างไรก็ดี สามารถอ่านรายละเอียดของวีซ่าประเภทนี้เพิ่มเติมต่อได้ที่
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-overseas และในเวอร์ชั่นภาษาไทยที่ shorturl.at/cgqT6
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเอกสาร

เตรียมเพื่อใช้ในการยื่นผ่านออนไลน์เท่านั้น ดังนั้นไม่ต้องปริ้นท์ออกมาให้ยุ่งยาก


1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่มาภาพ : passports.gov.au

- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 45 mm x 35 mm ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน : ที่บ้านใครมีฉากสีขาว สามารถถ่ายรูปเองได้ และปรับขนาดผ่านโปรแกรมฯ​ แต่ถ้าไม่สะดวก เข้าร้านถ่ายรูปพร้อมบอกว่าขอรูปถ่ายยื่นวีซ่าออสเตรเลีย


- สำเนา Passport และหน้าที่แสดงการเดินทางเข้าออกจากตราประทับ : เพื่อเห็นประวัติการเดินทาง ทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มที่หมดอายุ โดยหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน และอายุพาสปอร์ตต้องครอบคลุมถึงระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียด้วย
หากใครมีความจำเป็นต้องทำเล่มใหม่อย่าลืมจองคิวผ่านเว็บไซต์ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศที่ www.qpassport.in.th


- สำเนาบัตรประชาชนตัวจริง หน้า-หลัง บัตร : ไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรอง
- สำเนาบัตรประชาชนฉบับแปล : ส่วนตัวแปลเอง เซ็นรับรองเอง ไม่จ้างสถาบันรับแปลฯ*


- สำเนาทะเบียนบ้าน : ถ่ายเฉพาะหน้าปกแรกและหน้าที่มีชื่อเรา เพื่อรองรับว่าเราพักอยู่ที่ประเทศไทยจริง ไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรอง
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับแปล : ส่วนตัวแปลเอง เซ็นรับรองเอง ไม่จ้างสถาบันรับแปลฯ*


- สำเนาใบขับขี่ตัวจริง หน้า-หลัง บัตร : เนื่องจากในทริประบุว่ามีการเช่ารถยนต์ขับ จึงได้ยื่นไป แต่ไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองเช่นกัน
- สำเนาใบขับขี่ฉบับแปล : ส่วนตัวแปลเอง เซ็นรับรองเอง ไม่จ้างสถาบันรับแปลฯ*


*โดยตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลด Template ได้ที่  https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ


1.2 ข้อมูลการท่องเที่ยวที่มาภาพ : https://unsplash.com/@arttravelling

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ : หากมีตั๋วเครื่องบินภายในประเทศในทริปด้วย​ ก็สามารถแนบเอกสารไปได้

- แผนการท่องเที่ยวในประเทศภาษาอังกฤษ : ทำเป็นตาราง Excel แจกแจงวันที่ เมืองที่อยู่ และสถานที่ท่องเที่ยวที่จะไปในแต่ละวัน

- หลักฐานการจองที่พัก : เน้นจองแบบยกเลิกการจองได้ ส่วนตัวจองผ่านเว็บ Booking.com

- ประกันการเดินทางภายในต่างประเทศ : เป็นสิ่งจำเป็นมากๆ ที่ต้องมีสำหรับการท่องเที่ยวในต่างแดน แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อเพื่อการยื่นวีซ่าเหมือนกับการขอวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป (เชงเก้น) แต่ยื่นไว้ก่อนก็ดี เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น1.3 ข้อมูลด้านการเงินที่มาภาพ : https://unsplash.com/@alexandermils

- ใบรับรองทางการเงินจากธนาคาร : ให้ธนาคารรับรองว่าเรามีเงินฝากในบัญชีจริง ส่วนตัวไม่ได้แปลงเป็นค่าเงิน AUD สามารถนำบัญชีของคู่สมรส, ญาติ หรือผู้ปกครองมายื่นได้เช่นกัน


- Statement แสดงรายการทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน : ส่วนตัวแสดงบัญชีเงินเดือน เพราะจะได้เห็นกระแสเงินเข้าทุกเดือน ไม่ได้แปลงเป็นค่าเงิน AUD


1.4 ข้อมูลด้านการทำงานที่มาภาพ : https://unsplash.com/@homajob

- ใบรับรองจากที่ทำงาน : สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่ ในใบรับรองระบุระยะเวลาการทำงานทั้งหมด,​ตำแหน่งงาน, เงินเดือน และช่วงวันที่เดินทาง


- สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน : เพื่อเป็นการยืนยันถึงแหล่งที่มาของรายได้
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลยื่นออนไลน์

หลังจากเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้ว ก็ได้เวลากรอกข้อมูลและแนบเอกสาร เพื่อยื่นเรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยว

2.1 สร้างบัญชีผู้ใช้ ImmiAccount ผ่านเว็บไซด์ https://online.immi.gov.au/lusc/login

2.2 กรอกข้อมูลแต่ละหน้าให้ครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริง : หากกรอกไม่เสร็จภายในครั้งเดียว สามารถบันทึกและกลับมากรอกข้อมูลใหม่ได้ที่มาภาพ : www.thepoortraveler.net


2.3 แนบไฟล์เอกสารที่เตรียมไว้ทั้งหมดตามหัวข้อที่จัดไว้ ได้แก่ รูปถ่าย, หลักฐานการเดินทาง, หลักฐานทางการเงิน ฯลฯ
2.4 หลังจากกด Summit เอกสารแล้ว ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า อยู่ที่ 150 AUD รับทั้งรูปแบบบัตรเครดิตและ PayPal
2.5 หลังจากชำระเงินเรียบร้อย จะมีอีเมล์จาก Immigov จะได้เลข VLN (Visa Lodgement Number)  ซึ่งจะใช้ในการทำนัดหมายกับ VFS เพื่อประทับตราลายนิ้วมือ
ขั้นตอนที่ 3 ทำนัดหมายบันทึกข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometric Collection)

หลังจากที่กด Submit ยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านออนไลน์แล้วเรียบร้อย ก็ได้เวลาทำนัดหมายทำ Biometric Collection กันที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS3.1 เราสามารถทำนัดหมายได้ที่เว็บไซด์ https://visa.vfsglobal.com/tha/th/aus 
หลังจากลงชื่อเข้าใช้และสร้างการจองใหม่แล้ว เลือกสถานที่นัดหมาย (เราเลือกที่กรุงเทพฯ) และ Biometric กรอกเลข VLN (Visa Lodgement Number) ที่ในหน้าเว็บไซด์ VFS จะขึ้นว่า “applicantInformation.formLabel.label23” ที่มาจากเอกสารที่ได้รับทางอีเมล์จาก homeaffairs.gov.au
จากนั้นเลือกวันและเวลาที่ต้องการ เมื่อทำการจองแล้ว อย่าลืมพิมพ์ใบนัด พร้อมใบเอกสารที่ได้จากอีเมล์ของ homeaffairs.gov.au  และ Passport ตัวจริงเล่มปัจจุบัน ไปที่ VFS ในวันและเวลานัดหมายด้วย

3.2 ก่อนเข้าไปแสกนลายนิ้วมือ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเก็บลายนิ้วมืออีกครั้ง หลังจากดำเนินการเสร็จ ถือเล่ม Passport กลับบ้าน และรอรับผลวีซ่าทางอีเมล์ได้เลย


เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ

 เตรียมเอกสาร, ยื่นออนไลน์ และนัดพิมพ์ลายนิ้วมือ สุทธิชำระเงินก่อนเดินทางประมาณ 20,000+ บาท ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียมเพื่อการขอวีซ่าต่างๆ อย่างไรก็ดี เตรียมพร้อมท่องเที่ยวแล้ว อย่าลืมเตรียม Budget ไว้ก่อน ส่วนนึงด้วยล่ะ


รวมเว็บไซต์อ้างอิง

รายละเอียดของวีซ่าท่องเที่ยว Subclass 600 : https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/visitor-600/tourist-stream-overseas และในเวอร์ชั่นภาษาไทยที่ shorturl.at/cgqT6
เว็บไซต์สำหรับการทำนัดหมาย เพื่อทำพาสปอร์ต (กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ) : www.qpassport.in.th
แบบฟอร์มการแปลเอกสารราชการ เป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง : https://consular.mfa.go.th/th/publicservice/ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์หลักเพื่อใช้การยื่นวีซ่าและแนบเอกสาร  (Immi) :  https://online.immi.gov.au/lusc/login
เว็บไซต์สำหรับการทำนัดหมาย เพื่อบันทึกอัตลักษณ์ (VFS) : https://visa.vfsglobal.com/tha/th/aus