ลักษณะการจ้างงานแบบ Full-time, Part-time และ Casual ต่างกันอย่างไร

  • 0 ตอบ
  • 1361 อ่าน

ในออสเตรเลียเราแบ่งประเภทของการจ้างงานออกเป็นสามประเภทหลักๆได้แก่

Full-Time
โดยทั่วไปจะได้ชั่วโมงงานที่คงที่ประมาณ 38-40 ชม.ต่อสัปดาห์ ผู้ที่ถูกจ้างแบบ full time จะได้ benefits ต่างๆเช่น Paid Annual leave (ลากิจประจำปี) / sick leave (ลาป่วย) / maternity leave (ลาคลอดลูก) / Public holiday pay (รายได้ช่วงวันหยุดข้าราจการ)

Part-Time
จะทำงานเป็นจำนวนชม.ที่น้อยกว่า full-time แต่มักจะได้ benefits เหมือนๆกัน โดยจะคำนวนเป็นสัดส่วนกันไป
โดยปกติแล้วการทำงานเป็นกะ เป็นชิฟท์ที่แน่นอนมักจะเป็น part-time ครับ

Casual
จะทำงานนับเป็นชม. หรือวัน โดยจะมีความเสี่ยงของชั่วโมงที่อาจจะไม่มีความคงที่ ไม่ได้มีการการันตีให้จากทางหัวหน้า และคนที่ทำ casual ก็มักจะไม่ได้ benefits ต่างๆ ถ้าป่วย หรือถ้าลาก็จะไม่ได้เงินในวันนั้นๆไป หรือเรียกว่าเป็นลูกจ้างรายวันก็ไม่ผิดนัก
อย่างไรก็ตามการทำงาน Casual มักจะได้เงินสูงกกว่า Part-time/ Full-time พอสมควรหากหารมาเป็นค่าจ้างต่อชม. เพราะต้องรับความเสี่ยงเยอะกว่ากับชั่วโมงงานที่ไม่แน่นอน และสามารถถูกระงับการจ้างได้ง่ายกว่าพนักงาน Full-time และ Part-time หรือบางครั้งที่ทำงานอาจจะเลือกที่จะจ้างพนักงานใหม่เป็นรูปแบบ Casual เพื่อทดลองงานก่อนในระยะช่วงฝึกงานแรก หลังจากนั้นถึงจะเลื่อนตำแหน่งให้ให้เป็นรูปแบบ full-time